Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Návštěva biskupa Athanasia Schneidera v Klášterci

17. 9. 2016

Mons. Athanasius SchneiderO třetí zářijové sobotě bylo v Klášterci opět živo. Již od rána se sjížděli poutníci z celé vlasti i ze Slovenska, aby si nenechali ujít možnost setkání s vzácným hostem, biskupem Athanasiem Schneiderem z Astany v Kazachstánu (plakátek).

Biskup Schneider se narodil roku 1961 v Kyrgyzstánu (střední Asie) deportovaným německým rodičům. Roku 1973 emigroval do Německa. V roce 1990 vysvěcen na kněze. Dále pokračoval ve studiu v Římě. Roku 2006 byl jmenován biskupem. Působí jako pomocný biskup arcidiecéze Astana (Kazachstán). Je předsedou liturgické komise a generálním sekretářem Biskupské konference Kazachstánu. Našim farníkům je tento misionář eucharistické úcty znám jako autor knihy Corpus Christi, kde mimo jiné píše: "Eucharistický Ježíš je opravdu nejchudší, nejslabší a nejbezbrannější Osobou na celém světě. Co by mohlo být křehčí a slabší než malá svatá Hostie?"

Putování biskupa Schneidera po naší vlasti začalo v pátek 16. 9. na Velehradě v Olomoucké arcidiecézi, kde v odpoledních hodinách slavil mši svatou k poctě sv. Ludmily v mimořádné formě římského ritu, kterou je v den památky svaté Ludmily na Velehradě dovoleno slavit ve staroslověnštině. Mše svaté se zde zúčastnilo na 300 účastníků, z nichž asi dvě třetiny zůstaly i na následnou přednášku. Na internetu je k dispozici video z přednášky Otce biskupa a následné diskuze a také fotografie (a také fotografie Petra Valoviče) a video z pontifikální mše svaté.

Další zastávkou byl Klášterec, kam přijelo asi 350 věřících a s nimi i několik kněží (kromě našeho pana faráře také P. Bogdan Sikora OFMConv., P. Radim Jan Valík OSB, P. Jaroslav Jirásek, P. Viktor Frýdl, P. Josef Krajíček, P. Jakub Zentner, P. Šimon Polívka a další) a jáhnů. Klášterecký kostel tak byl zcela zaplněn. Mši svaté předcházelo udílení svátosti biřmování asi deseti věřícím z farnosti Vejprty v Litoměřické diecézi. Následovala asistovaná mše svatá slavená v mimořádné formě římského ritu ke cti Panny Marie, kterou doprovodil provedením Missy brevis G dur od W. A. Mozarta náš chrámový sbor a orchestr.

Po skončení jsme se přesunuli do místní sokolovny, kde následovalo společné občerstvení a po něm přednáška otce biskupa s následnou besedou, při níž otec biskup odpovídal na zajímavé otázky účastníků. Zmínil také svoji roli v komisi jmenované papežem Františkem pro hledání kanonické formy působení kněží Bratrstva sv. Pia X. v církvi. Ve své přednášce biskup Schneider shrnul hlavní body své knihy Corpus Christi, které doplňoval příklady.

Největší chyby v pokoncilní „reformě“, která se na Koncil odvolávala, ale nerespektovala jeho ustanovení, spatřuje v pěti „ranách“, mezi něž patří obrácení kněze čelem k lidu při mši svaté, zavedení podávání sv. Přijímání na ruku, odstranění latiny a gregoriánského chorálu z liturgie, náhradě některých podstatných modliteb tradiční formy liturgie jinými či jejich zrušení a přidělování liturgických funkcí, dříve určených jen vysvěceným osobám, laikům.

Na závěr jsme se opět sešli v kostele ke Svátostnému Požehnání, kterému předcházel zpěv litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a chvalozpěv Te Deum. Poté ještě biskup Schneider krátce pobesedoval v užším kruhu s kláštereckými farníky na faře a odebral se do Hradce Králové, kde se ještě sešel s naším otcem biskupem Mons. Janem Vokálem.

Fotografie z Klášterce jsou v naší fotogalerii (zde také fotografie Petra Valoviče), videozáznamy ve videogalerii.

Poslední zastávkou třídenní návštěvy biskupa Schneidera pak byla v neděli Čáslav. Na stránkách čáslavské farnosti jsou k dispozici fotografie z této události a také video ze mše svaté.

Děkujeme Pánu za bohaté plody Božího slova, které jsme mohli slyšet, krásnou liturgii i vzájemná setkání, k nimž během návštěvy došlo. Velký dík patří také našemu otci biskupu Janovi, že tuto návštěvu umožnil.

Přednášku Otce biskupa Schneidera nabízíme také v textové podobě.

Zpět