Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Nedělní ohlášky

Týden od 8. 8. do 14. 8. 2022

Logo farnostiDnes je 19. neděle v mezidobí

Na tento týden připadá:

 • v pondělí památka sv. Dominika, kněze
  poutní den na Vitanově
 • v úterý svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
 • ve středu svátek sv. Vavřince, mučedníka
 • ve čtvrtek památka sv. Kláry, panny
 • v pátek sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice
 • v sobotu sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků
 • příští neděle je 20. neděle v mezidobí

Tento týden budou slouženy mše svaté:

 • v pondělí v 17:00 v kapli na Vitanově – poutní mše svatá
 • v úterý v 16:00 v Pěčíně a
                v 18:00 v Kunvaldu
 • v pátek v 17:00 v Klášterci
 • v neděli v 7:30 v Kunvaldu,
                    v 9:00 v Rokytnici a
                    v 10:30 v Klášterci

Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny vždy 30 minut před mší svatou. Jindy po domluvě s duchovním správcem.

Předběžně zveme do Klášterce na duchovní obnovu, kterou povede indický misionář P. Anthony Saji VC. Bude se konat v neděli 21. 8. 2022 od 9 h v kostele. Více informací na plakátku.

Nedělní sbírky jsou v současnosti určeny na dofinancování oprav fary a vstupní dveře. Pán Bůh zaplať za Vaše dary!

Slovo života: "Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce."