Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Pondělí velikonoční – 13. 4. 2020

P. Mirosław Piotr Fąs MSF

(promluva pro farníky během epidemie koronaviru a zákazu veřejných bohoslužeb)

Drazí bratři a sestry!

Stojí za něco Spasitel, který nedokáže zachránit ani sebe před smrtí?

Tato otázka zněla každou generací v době, když jsme jednomyslně definovali: roky po Kristu… Ano, pravda – Ježíšova smrt na kříži a jeho zdánlivá nepřítomnost jsou vždy kamenem pohoršení a skandálu pro svět…

Avšak pro nás, kteří chceme vidět více a do hloubky, rozjímáním o kříži máme důvod, že to byla nakonec cesta vyvolená Boží vůlí a odhalená v Písmu.

Letošní postní doba měla být tentokrát stejná – i letos jsme sklonili hlavy, abychom je posypali popelem, byli jsme duchovně připraveni na nějakou formu pokání a umírání pro hřích, která měla být právě vstupem do propasti Spasitelova umučení.

Na druhé straně letošní postní doba končí tak odlišně než dříve; zažíváme fyzické omezení a novinky o nemoci, které jsme vůbec neplánovali v rámci postní smrti. Neplánovali jsme… ale z pohledu křesťanské pokory lze a máme tyto okolnosti zapsat… pozitivně!

Skutečnost, že normální fungování společenství Církve je ostře a radikálně omezené, se může ukázat jako síla zrozená ze slabosti!

V bývalé liturgii Velkého pátku nebylo svaté přijímání, aby se zdůraznil okamžik, když intenzita postní pokory a pokání dosáhne své maximální hodnoty.

Proto jsou blahoslavení ti, kteří přijímají pandemická omezení, kteří jsou schopní vstoupit do zkušenosti kříže, aby je poté viděli ve světle Vzkříšení! Že prázdný hrob je vždy známkou vítězství Života nad smrtí a Lásky nad lhostejností.

Vzkříšený Pán, potvrzující a doplňující Písmo, je pro nás znamením, že dějiny lidstva nejsou v rukou chaosu nebo náhody, nejsou odsouzeny k propasti nicoty, ale jako vyšly z rukou Stvořitele, tak je dá Bůh dohromady a zase bude nová harmonie v dokonalosti a plnosti. Taková je naděje Velikonoc!

Drazí farnicí! Neztrácejte naději, Ježíš nám říká: Nebojte se, já jsem s Vámi po všechny dny až do konce světa. Požehnané Velikonoce Vám všem. Aleluja!!

Amen.

Zpět