Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Promluva ze 5. neděle postní A – 29. 3. 2020

P. Mirosław Piotr Fąs MSF

(promluva pro farníky během epidemie koronaviru a zákazu veřejných bohoslužeb)

Drazí bratři a sestry!

Asi neexistuje člověk, který by nechtěl žít celý svůj život naplno. Samozřejmě existují lidé, kteří prožívají velmi těžký život a dokonce se modlí za smrt, ale je to spíše volání po pomoci než touha po smrti. Nedávno, jedna nejstarší řeholnice na světě (116 let), řekla pro humor: „Modlete se za mě, aby mi dobrý Bůh nedovolil, abych dlouho čekala.“

Drazí v Kristu! Mnoho lidí chce tuto touhu po životě uspokojit a hledají prostředky a zdroje, které bohužel nemohou prodloužit jejích život. Proto dnes s naději posloucháme, co nám Bůh říká o životě.

V evangeliu slyšeli jsme velmi silný, i když možná těžko pochopitelný, výrok Pána Ježíše: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mě, bude žít, i když zemře. Každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky.“ Zde je celé tajemství našeho života: když věřím v Ježíše Krista, mám život nejen ten pozemský, ale přede vším ten věčný. Ježíš se dnes ptá každého z nás: Věříš tomu?

Opravdu tomu věřím?

Během mše sv. říkáme vyznání víry. Je to jen opakování naučených slov nebo vyjadřuji své přesvědčení, které nosím ve svém srdci? Vyznávám víru v Krista z větší jistotou než v to, co bude zítra?

Aby k tomu došlo, aby naše víra byla pravá a silná, musíme neustále přijímat to, co nám Bůh dává. Letošní postní doba je úplně jiná než všechny dřívější. Nejsme jistí svého života ani životů našich blízkých. Nikdo z nás, podle slov Pána Ježíše, nemůže ani přidat malý okamžik k svému životu. Ale Kristus je naší nadějí. On nás ujišťuje, že pokud chceme žít, musíme se zcela držet právě Jeho, protože On je Vzkříšení a Život.

Když je náš vztah s Kristem skutečně naživu, naplní se v nás to, co napsal sv. Pavel: „Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelné tělo svým Duchem, který sídlí ve vás.“

Neexistuje žádný jiný pravý způsob života, než život ve spojení s Kristem. A to se děje v Eucharistii.

Zeptej se, jestli je to tvůj případ? Zúčastnil jsem se mše sv. prostřednictvím sdělovacích prostředků s vírou, abych se s Ním pak spojil ve Svatém přijímání v našem kostele nebo přijal jsem Tělo Kristovo duchovně? Chci tímto přijmout Boží život do dalších dnů? Nebo to prostě ani nepředpokládám? Jaká je tedy moje víra?

Drazí bratři a sestry! Ať dnešní setkání s Kristem nám dodává naději a přinese duchovní plody v našim životě – a podle příkladu sv. Marty, vyznejme : Ano, Pane, pevně věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který přišel na svět. Zachraň nás.

Amen.

Zpět