Římskokatolická farnost Kunvald v Čechách Římskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí Římskokatolická farnost Rokytnice v Orlických horách

Noční adorace v Klášterci

Každý první pátek v měsíci
prosíme v modlitbě za mír
pro naši zemi, obrácení hříšníků a posvěcení místa, kde žijeme.


Více zde


Nejbližší události


Nové stránky farnosti jsou zde: https://rokytnickefarnosti.cz/.

Vítejte na stránkách naší farnosti!

Kostel v Klášterci nad OrlicíŘímskokatolická farnost Klášterec nad Orlicí je malou farností Královéhradecké diecéze, vikariát Žamberk. Kromě Klášterce s jeho místními částmi zahrnuje území obce Pastviny a území bývalé farnosti České Petrovice. Spolu s farností Kunvald, odkud je Klášterec spravován excurrendo, tvoří jeden pastorační celek. Od srpna 2020 se součástí této farní kolatury stala také rozsáhlá farnost Rokytnice v Orlických horách ve vikariátu Rychnov nad Kněžnou, která zahrnuje též někdejší samostatné farnosti Pěčín, Říčky, Nebeská Rybná, Kačerov a Zdobnice.

Chceme být farním společenstvím otevřeným pro všechny hledající duchovní útěchu v našem Pánu Ježíši Kristu. Mši svatou nechceme redukovat na pouhé „spolčo“, hostinu, či večeři Páně, ale je pro nás nekrvavým zpřítomněním Kristovy výkupné oběti.

Farní kostel Nejsvětější Trojice je jedním z nejstarších kostelů v diecézi i v celých Čechách, jehož současná podoba pochází z roku 1452. Výrazně starší základy kostela jsou skropeny krví místních řeholníků – Cyriaků, kteří zde byli umučeni husitskými vojsky v roce 1421. Odedávna byl Klášterec cílem mnoha poutníků k Panně Marii Klášterecké. I současný královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál nazval při své zdejší návštěvě dne 21. 6. 2014 Klášterec „významným poutním místem“. Na tuto poutní tradici dnes navazujeme. Stavíme na tradiční zbožnosti, liturgii, eucharistické a mariánské úctě, které jsou středem života farnosti a na něž navazují ostatní aktivity našeho farního společenství.

Panna Maria KláštereckáS farností je též spojena stigmatizovaná Anna Bohuslava Tomanová (1907–1957), česká omilostněná duše, mystička a smírná oběť, příklad eucharistické úcty, která svá mnohá utrpení obětovala za kněze, naši vlast a mládež. Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové, které ve farnosti působí a sdružuje její příznivce, střeží a šíří její odkaz a shromažďuje podklady potřebné pro beatifikační proces.

Území farnosti se rozprostírá v nádherném podhůří Orlických hor nedaleko Zemské brány, které bylo tvůrčí inspirací pro významné osobnosti našeho národa. Spisovatel Alois Jirásek ve své povídce Stromy popisuje své setkání se zdejším farářem P. Františkem Chaloupkou (farářem v letech 1867–1883), zakladatelem zdejší hudební tradice, která přetrvává dodnes. Na ni navázal též profesor Jaroslav Vodrážka (1930–2019), varhaník, který ve farnosti prožil závěr svého života a zanechal zde nesmazatelnou hudební, ale především duchovní stopu.

Ve druhé polovině 20. století výrazně ovlivnil tvář farnosti P. František Halík (1909–1999), který byl respektovanou osobností nejen v rámci farnosti, ale také mezi odloučenými bratry, i v celé obci. Byl také vyhledávaným duchovním rádcem mnohých představitelů společenského a kulturního života. Jeho hospodyní byla slečna Marie Staříková (1927–2013), všemi zvaná "teta Marie", která zde 58 let vykonávala veliký a požehnaný apoštolát i jako katechetka a přivedla tak k Bohu mnoho duší několika generací. Obětavě se též starala o kostel a provázela zde se svým zasvěceným výkladem všechny poutníky i turisty, věřící i nevěřící.

Srdečně Vás tedy zveme na pouť na toto starobylé poutní místo!